ลาซาล ทาวเวอร์

พื้นที่สำหรับเช่า

10/11 Ground Floor 273 ตร.ม. ไม่ว่าง
10/11 Ground Floor 140 ตร.ม. ไม่ว่าง
10/11 Fl. 1 661 ตร.ม. ไม่ว่าง
10/11 Fl. 2 661 ตร.ม. ไม่ว่าง
10/11 Fl.3 Room No.1 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.3 Room No.2 160 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.3 Room No.4 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.4 Room No.1 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.4 Room No.2 160 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.4 Room No.4 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.5 Room No.1 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.5 Room No.2 160 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.5 Room No.3 160 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.5 Room No.4 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.6 Room No.1 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.6 Room No.2 160 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.6 Room No.3 160 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.6 Room No.4 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.7 Room No.1 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.7 Room No.2 160 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.7 Room No.3 160 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.7 Room No.4 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.8 Room No.1 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.8 Room No.2 160 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.8 Room No.3 160 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.8 Room No.4 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.9 Room No.1 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.9 Room No.2 160 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.9 Room No.4 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.10 Room No.1 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.10 Room No.2 160 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.10 Room No.3 160 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.10 Room a.4 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.11 Room No.1 200 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.11 Room No.2 160 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.11 Room No.3 160 ตร.ม. ว่าง
10/11 Fl.11 Room No.4 200 ตร.ม. ว่าง
Workshop 108 ตร.ม. ไม่ว่าง

ลาซาล ทาวเวอร์ ให้เช่า

10/11 ถ.ลาซาล แขวงบางแก้ว เขตบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

ติดต่อขอใบราคา

[contact-form-7 404 "Not Found"]